Như tiêu đề trên ace nào có lục 8 hay ngũ quý 8 hay mạng VT đầu 09889988 giá good,sms mình nhé 01267897361.Thanks