Chuyên cung cấp tre mỹ (bổn Roger Robert),tre Mễ(puerto rican) tre Asil & tre 50% Asil 50% mỹ từ mới nở đến 4 tháng tuổi....toàn bộ gà nọc đều là gà nòi đẻn ép chạng....đã được lựa chọn kỹ
Gà nọc gà con có tại nhà....ACE quan tâm xin liên hệ
DC: 616 Đỗ Xuân Hợp Q9 tphcm
DT: 0938676968 (Nhât 34T)
*** GÀ NỌC KHÔNG BÁN
* BẢNG GIÁ:
. Asil rặc 1 tháng tuổi (hết gà)


. Asil 50 mỹ 50 1 tháng tuổi 350k/con(còn gà)

. Asil 50 mỹ 50 2 tháng tuổi (hết gà)
. Asil 50 my 50 3 tháng tuổi (hết gà)
. Asil 50 my 50 4 tháng tuổi (hết gà)
. Tre mỹ rặc 1 tháng tuổi 350k/con(còn gà)

. Tre mỹ rặc 2 tháng tuổi, trống 450k/con, mái 400k/con (còn gà)
. Tre mỹ rặc 3 tháng tuổi (hết gà)
* HÌNH VÀ CLIP GÀ NỌC:

* Trống Asil Cobra 1kg1


* Mái tre Asil 9 lạng


CLIP XỔ GÀ CHA
http://www.youtube.com/watch?v=B-LhRGBVjmw
CLIP GÀ NỌC
http://www.youtube.com/watch?v=YuN-GCrd2Zs
* TRỐNG TRE MỸ ROUNDHEAD 1KG (BỔN ROGER ROBERT)* TRỐNG MỄ (PUERTO RICAN)....VUA CỰA TRÒN..* MÁI TRE MỸ HATCHET ( HÌNH 1 CON TƯỢNG TRƯNG)* Gà Con

* Gà 50 asil 50 mỹ 7 tháng 8,5 lạng (Đã Bán)


* Gà 50 asil 50 mỹ 8 tháng 1kg1 (Đã Bán)


**** MONG ANH CHỊ EM ỦNG HỘ ****