Ae nào có lô nao 11 số tứ 1,2,3,4,5,6
Hoặc hàng 098 097 hàng sạch chánh 4 và 7
vẫn cần nhập hàng lộc phát
Ae có gửi về gmail
simvipbacninh@gmail.com
Thank