Gà tre chân vàng co 3 hàng vẩy tới cựa mặc râu gà chuối khoảng 1 kg1
Gà zin chưa đá chỉ vô nghệ ở ửc giá 500$$$$
http://www.uphinhnhanh.com/images/82image_tn.jpg
Cho đi mau
Muốn mua liên hệ dc: bà rồng hồng dân bạc liêu sdt:0945400945