Hiện h e đang cần mua 1 cn khuyên xanh hoặc 1 cn sâu đỏ. Đối với khuyên chỉ cần líu tốt và dạn là ok. Còn sâu đỏ thì chụp cắn hót hét dữ và dạn. Chim từ 600k đổ xuống là đc!! Ai có inbox e, sđt: 01262602020. E ở Q4!