[TR="class: cms_table"]
[TH="align: left"]STT[/TH]
[TH="align: left"]Tên Hàng[/TH]
[TH="align: left"]SL[/TH]
[TH="align: left"]Đơn giá[/TH]
[TH="align: left"]Ghi chú[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: left"]Tai nghe iphone 5 ( Loại A)[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD="align: left"]125.000đ[/TD]
[TD="align: left"]Gan như tai Zin 99% Main đen , chất dây mềm , chữ in laze , kèm hộp meca[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: left"]Tai nghe iphone 5 ( Loại B)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]64.000đ[/TD]
[TD="align: left"]Main đen , chất dây mềm , chữ in laze , kèm hộp meca[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: left"]Tai nghe iphone 4S[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]45.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Main xanh , chất dây mềm , chữ in laze , có mic đàm thoại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: left"]Tai nghe iphone 4 ( Loại A)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]40.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Main xanh , chất dây mềm , chữ in laze , có mic đàm thoại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: left"]Tai nghe iphone 4 ( Loại B)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]32.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Main đỏ , chất dây mềm , chữ in laze , ko mic ko đàm thoại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 5 (Loại A)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]37.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây mịn ráp , chữ in laze Dài đẹp giống zin[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]7[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 5 ( Loại B)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]30.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây mịn ráp , chữ in laze[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 4S ( Loại A)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]28.000đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây nhỏ mịn ráp , chữ in laze , có lưới kẽm và giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]9[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 4S ( Loại B)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]23.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây nhỏ mịn ráp , chữ in laze , bên trong có lớp giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]10[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 4S (Loại C)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]18.000đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây nhỏ trơn , chữ in thường , bên trong có lớp giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 4 ( Loại A)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]25.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây to mịn ráp , chữ in laze , có lưới kẽm kẽm và giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]12[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 4 ( Loại B)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]17.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây to mịn ráp , chữ in laze , có lớp giấy bạc bên trong[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: left"]Cáp iphone 4 ( Loại C)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]13.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , dây to trơn , chữ in thường , có lớp giấy bạc bên trong[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]14[/TD]
[TD="align: left"]Sạc 3 chân[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]44.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , có số IME bên trong khe cắm , cầm chắc tay[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]15[/TD]
[TD="align: left"]Sạc 2 chân ( Loại A)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]40.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , không có serial bên trong khe cắm , mã A8[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]16[/TD]
[TD="align: left"]Sạc 2 chân ( Loại B)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]36.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân đồng , có số serial bên trong khe cắm , mã A8[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]17[/TD]
[TD="align: left"]Sạc 2 chân ( Loại C)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]31.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân trắng , có số serial bên trong khe cắm[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]18[/TD]
[TD="align: left"]Sạc 2 chân ( Loại D)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]26.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Chân trắng , có số serial bên trong khe cắm[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]19[/TD]
[TD="align: left"]Hộp Iphone 4 ( trắng - đen)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]40.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Hộp đẹp, in rõ nét , có 2 loại ZA,LL. sách vở đầy đủ, chột sim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]20[/TD]
[TD="align: left"]Hộp Iphone 4 s ( trắng - đen)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]42.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Hộp đẹp, in rõ nét , có 2 loại ZA,LL. sách vở đầy đủ, chột sim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]21[/TD]
[TD="align: left"]Hộp Iphone 5 ( trắng - đen)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]48.000 đ[/TD]
[TD="align: left"]Hộp đẹp, in rõ nét , có 2 loại ZA,LL. sách vở đầy đủ, chột sim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]22[/TD]
[TD="align: left"]Nắp lưng iphone 4 ( trắng đen)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]58.000đ[/TD]
[TD]Chắc nặng i như hàng zin[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: left"]Nắp lưng iphone 4s ( trắng đen)[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]60.000đ[/TD]
[TD]Chắc nặng i như hàng zin
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="align: right"]24[/TD]
[TD="align: left"]Ron màn hình ip4 trắng đen[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD="align: left"]18.000đ[/TD]
[TD]Chắc nặng i như hàng zin
[/TD]
[/TR]