giá chuẩn miễn mặc cả. anh chị kết hay có khách call em
0965.172.789==1.4tr
09.654.28.789==1.5tr
0965..27.1789==1.8tr
0965.37.1789==1.8
09654.98.789==2tr
0963.088.789==2tr
0965.195.789==1.5tr
096.229.1789==1.5
0965.219.789==1.5tr
09.654.88.789==2tr
0965.22.1789==1.8tr
0965.86.1789==2tr
0965.13.1789==2tr
bác nào kết call em:
01665.737373 - 016.8688.8688