Em mới bị delete nick, nên dùng tạm nick mới,Như tiêu đề, ai có nguyên kit sim trên liên hệ em nhá: 01658777666
Up là thanks, up đi up lại, keke
Niceday