01. Không có chỗ thả nên thanh lý Gà điều vàng chân xanh có máu lai win 1. ae có chỗ thả 1 thời gian chơi lại or cản mái.
Giá 500k ko fix .
02. Gà que trạng 2,5kg lai kín bán giùm ông anh, gà chưa đá, đã có nước nuôi, đá chân lớn, ăn lông, đem gà qua xổ được bắt. Giá 750k fix xăng

Liên hệ. Mẫn 33tuoi, 0906827727. gần khu Trung sơn, gần đường Lê văn Lương và Nguyễn Văn Linh, q7. Ngay cầu Ông Lớn. thanks anh em ủng hộ.thanks anh em đã up giùm.