Em đang cần mua 1 em mobi tứ 1111,2222 ưu tiên 0935 để sử dụng. Anh em nào có hàng báo số & giá
0969.195.195 & 0965.86.87.88

Bán:
VIETTEL
09.6789.1068....3500
09.83.83.68.83...2500
0967.83.88.83...2000
0967.383.386....1000
0967.238.838....800
09.6699.1969....1500
0962.777.379....1000
0964.7777.15....900
0967.100.5.83...2000
0964.82.8886....1800
01682.586.586...800
0964.859.789....900
0964.704.678....600
0964.570.345....350
0964.540.234....300


...........................
MOBIFONE
0907.52.1968...300
0907.79.1965...250
093.999.11.00...2000
0939.365.486...600
0932.83.86.83...1000
09.078.01686...500
0939.61.6852...250
0939.60.7952...250
0939.365.5.83...500
0939.154.886...1500
0907.27.4321...150
0939.34.9876...150
0939.014.023...500
0907.277.959...200
.........................
VINA
PHONE
09.1800.1570...1000
09.13.16.18.15...900
012.5959.9393...250
0913.265.487...500