Liên hệ: 0933221100


0907.22.3883=1200K
0948.95.1234=950K
09.14.1818.13=600K
0949.21.21.81=600K
0946.87.1993=500K
0946.87.1978=500K
0975.91.91.41=350K
(Tất cả là sim mới nguyên kit, cảm ơn ace ủng hộ)