Không Cần Phải Giải Thích Nhiều
Chỉ Biết Thanh Lý Giá Chuẩn!!

0967.66.1994
0962.88.1983
0929.66.1983
0929.66.1985
2sim Viettel - 2sim Vietnam

Giá Chuẩn
3.2tr/4sim.

Chốt Liên Hệ:
Call 0966.132.132 - Sms 097.345.1444