[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][I][FONT=arial][U]CÔNG TY TNHH PHƯỚC [/U][/FONT][/I][/B][B][I][FONT=arial][U]ĐẠT [/U][/FONT][/I][/B][B] chuyên cung cấp các loại thùng đá mẫu mã đa dạng, nhiều kích cỡ và màu sắc đẹp[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B]Luôn có mẫu mã mới phù hợp thị hiều người tiêu dùng.[/B][/FONT][/COLOR]

[LIST][*]Thùng đá du lịch[*]Thùng đá ướp hải hải tươi sống[*]Thùng đá gia đình[*]Thùng đá dung trong nhà hàng, khách sạn: thời gian giữ lạnh tới 24h[*]Sản phẩm có nhiều mẫu mã đa dạng và hình ảnh đẹp mắt[/LIST]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]
[URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/21/1036666/201208111737_thung_da.png"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/21/1036666/201208111737_thung_da.png[/IMG][/URL]

[/FONT][/COLOR]

[LIST=1][*][B]1. [/B][B][FONT=arial]THÙNG ĐÁ NHỎ 6L – [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=arial][FONT=Arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/LIST]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: ø220 x 330mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dáng : Hình tròn.[/FONT][/COLOR]

[LIST=1][*][B]2. [/B][B]Thùng đá 12L - [/B][B][COLOR=#FF0000][FONT=arial][FONT=Arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/LIST]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 290 x 210 x 240mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]-Màu sắc ; Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dàng: Hình chữ nhật[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B]3. Thùng đá gia đình 20L - [/B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 380 x 290 x 310mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dàng: Hình chữ nhật.[URL="http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/cmq1371776235.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/medium_cmq1371776235.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][FONT=arial]4. Thùng đá đựng kem 24L - [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 410 x 280 x 360mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiều dáng và hình ảnh -> [URL="http://www.thungrac.vn/"]www.thungrac.vn[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][FONT=arial]5. Thùng đá ướp đồ tươi sống 34L - [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 521 x 356 x 375mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dàng và màu sắc -> [URL="http://www.phuocdat.net/"]www.phuocdat.net[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B]6. Thùng đá ướp bia 45L [/B][B][FONT=arial]- [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial] Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 550 x 385 x 415mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dáng và màu sắc -> [URL="http://www.thungrac.vn/"]www.thungrac.vn[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial] [B]7. Thùng đá du lịch 48L [/B][B][FONT=arial]- [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 515 x 425 x 415mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: XAnh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dáng và hình ảnh -> : [URL="http://www.phuocdat.net/"]www.phuocdat.net[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][FONT=arial]8. Thùng đá nhà hàng 70L loại 2 nắp - [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 600 x 420 x 440mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: XAnh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]-Kiểu dáng và hình ảnh -> [URL="http://www.thungrac.vn/"]www.thungrac.vn[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B]9. Thùng đá gia đình 85L [/B][B][FONT=arial]- [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 630 x 460 x 490mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc: Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dáng và hình ảnh ->[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][FONT=arial] 10. Thùng đá khách sạn 125L - [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]Call: 0[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]963[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial].838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kích thước: 755 x 545 x 520mm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Màu sắc : Xanh dương, đỏ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial]- Kiểu dáng và hình ảnh -> [URL="http://www.phuocdat.net/"]www.phuocdat.net[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][I][FONT=arial][U] *MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ[/U][/FONT][/I][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial] [URL="http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/jqe1371863681.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/medium_jqe1371863681.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial] [B]Công ty TNHH Phước Đạt[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B]ĐC: 141/3 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận,Q12,TP.HCM[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B]ĐT: 08.2155.425 – 08.6271.3239[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]HP: 0963. 838.772 Ms Nguyệt[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]