[COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial][FONT=arial][FONT=Arial][COLOR=#800080][B][U]CÔNG TY TNHH PHƯỚC ĐẠT[/U][/B][B][I] là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm PALLET NHỰA,THÙNG RÁC, HỘP NHỰA…… .[/I][/B][/COLOR]
[B][I][COLOR=#800080]Chúng tôi xin trân giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm với cá kích thước đa dạng như sau.[URL="http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/vem1370910896.png"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/medium_vem1370910896.png[/IMG][/URL][/COLOR][/I][/B]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS002[/B][B] – Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: nhựa [B]PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương[/B], [B]xanh lá[/B],[B] đỏ[/B], [B]vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D525 x R355 x C150mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D440 x R325 x C145mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]---------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B] [B]HS015[/B][B] - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP[/B] Copolyme[/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương[/B], xanh lá, [B]đỏ[/B], [B]vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D1186 x R886 x C668mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]Thích hợp cho việc đựng quần áo thời trang, dụng cụ, thành phẩm các loại.[/COLOR]
[COLOR=#800080]---------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đặc[/B][B] Model HS003 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- [B]Nguyên liệu[/B]: nhựa PP Copolyme[/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương[/B], [B]xanh lá[/B], [B]đỏ[/B], vàng[/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C190mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D574 x R382 x C178mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]---------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đặc[/B][B] Model HS007 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C150mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D573 x R382 x C140mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]---------[/COLOR]
[B][COLOR=#800080]Thùng nhựa đặc. Model A6[/COLOR][/B]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B] Model HS0199[/B][B] - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Có [B]5 bánh xe[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[B][COLOR=#800080] [/COLOR][/B]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D780 x R500 x C430mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D740 x R460 x C420mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]--------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B]. Model [B]HS018[/B][B] - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D525 x R370 x C215mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]--------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B]. [B]HS020 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]Dùng chứa dụng cụ,[/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa[/B] PP Copolyme[/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]----------------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan HS016[/B] - [B]Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]Dùng chứa dụng cụ,[/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]----------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan.[/B] Model: [B]HS014 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: nhựa [B]PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C250mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D575 x R385 x C240mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]-------------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B]. Model: [B]HS013 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D560 x R375 x C300mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D525 x R345 x C295mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]-----------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS010 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C100mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D570 x R385 x C90mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]-----------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS009 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc đa dạng: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C190mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D575 x R385 x C177mm[/B][/COLOR]
[B][COLOR=#800080]----------[/COLOR][/B]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan. Model: HS004 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C310mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D580 x R388 x C305mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]--------------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS013 [/B][B]- Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc:[B] xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D560 x R375 x C300mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D525 x R345 x C295mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]----------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS022[/B][B] - - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Sử dụng [B]8 bánh xe[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR][URL="http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/khv1370910840.png"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/12/medium_khv1370910840.png[/IMG][/URL]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D850 x R630 x C525mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]-----------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS013[/B][B] - - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D560 x R375 x C300mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D525 x R345 x C295mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]---------------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS004[/B][B] - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: [B]nhựa PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C310mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D580 x R388 x C305mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]-----------[/COLOR]
[COLOR=#800080][B]Thùng nhựa đan[/B][B]. Model: HS008[/B][B] - Call: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Nguyên liệu: nhựa [B]PP Copolyme[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Màu sắc: [B]Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước ngoài: [B]D610 x R420 x C150mm[/B][/COLOR]
[COLOR=#800080]- Kích thước trong: [B]D568 x R385 x C135mm[/B][/COLOR]
[B][I][U][COLOR=#800080]* Thông tin liên hệ[/COLOR][/U][/I][/B]
[B][COLOR=#800080]Công ty TNHH Phước Đạt[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]ĐC: 141/3 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận,Q12,TP.HCM[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#FF0000]HP: 0963.838.772 Ms Nguyệt[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Fax: 08.3883.1384[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Yahoo: phuocdat04[/COLOR][/B][/FONT]

[/FONT][/FONT][/COLOR]