Còn vài em, thanh lý nhanh cho gọn.
0936 42 1966 - 250k
0936 14 1972 - 350k
0934 52 1977 - 400k
093 442 1982 - 800k
0932 39 1985 - Đã bán (Thần tài - 1985 cực đẹp)
090 21 8 1987- Đã bán
093831 1994 - 600k
094.827.1997 - 400k
094.828.1997 - 600k (800k 2 em này)
09.1990.4404 - Đã bán (Năm sinh cực độc)
0936.45.4404
0936.47.4404 - 800k 2 số

fix mạnh cho bác nào có thiện ý!
Giao sim toàn quốc. LH : 012.1990.1993
thanks all!!!