Cùng tham gia chế ảnh nào! Một giải nhất 500k, 5 giải đồng hạng 100k. Quy chế đơn giản...like nhiều là thắng tính từ thời điểm này đến 20:00 ngày 17/03/2013! Upload ảnh lên đây: http://pukatin.com/upload. Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/pukatin


dang anh vui tren pukatin
chia se anh tren pukatin