0967.443.486
0967.074.986
0967.911.786
09.676.414.86
0967.705.786
0967.84.30.86
0967.234.186
0967.87.39.86
0964.030.866
0967.588.786
0967.317.586
0967.211.786
0967.363.866
09678.32486
0967.677.386
Toàn bộ hàng nguyên kít, full time.
Giá thanh lý nhanh nguyên lô 15 sim chỉ 135k/sim