Em chuyên bán và giao dịch tại dự án chung cư đại thanh
Hiện em đang có một số anh chị chủ nhà đang vì một số lý do cần bán căn hộ tại đây như sau:
1) Chung cư đại thanh CT10 căn 59m2
- Tòa CT10A, tầng 6 căn 640, giá gốc 13,39 triệu/m2
- Tòa CT10B, tầng 10 căn 1002, giá gốc 13,39 triệu/m2
- Tòa CT10C, tầng 18 căn 1838, giá gốc 13,39 triệu/m2
- Tòa CT10A, tầng 30 căn 3026 , giá gốc 10,3 triệu/m2

2) chung cư đại thanh CT10 căn 55m2
- Tòa CT10C, tầng 6 căn 644, giá gốc 13 triệu/m2
- Tòa CT10A, tầng 16 căn 1618, giá gốc 13 triệu/m2
- Tòa CT10B, tầng 23 căn 2338, giá gốc 13 triệu/m2
* Giá bán: Chủ nhà đang cần bán nên em sẽ đàm phán được cho anh chị mua được mức giá tốt nhất với chủ nhà
Điện thoại liên hệ - Hà Phi Hùng : 0984.891089