Như tiêu đề, E cần mua lô, mua lẻ Năm SINH 3 mạng chính.
Bác nào có bán hoặc cần thanh lý...
Call hoặc Inbox e nhé.
Giá cả thỏa thuận. Hợp lý là làm việc luôn.

Chỉ mua 09xxxx198x, 199x
Không mua dạng mm/dd/yy và 11 số
(11 số siêu đẹp thì xơi)