Giống này chắc không xa lạ với ae đá gà. Đá cựa tròn khác với gà Mỹ đá cựa dao và đặc biệt lì kinh khủng.
Gà thông thường nặng từ 1kg đến 1kg6 thích hợp cho ae mang về đá hoặc đổ mái, gà mái nặng từ 700g đến 850g
Dòng này có 2 loai gà cúp không có phau cau bẩm sinh nhé và gà có đuôi
gà chuyển về Việt Nam dễ dàng
Liên hệ 0919669668 miễn tin nhắn
Dia chi quan 6

http://www.youtube.com/watch?v=6jBuq-2aRD0
http://www.youtube.com/watch?v=SHrt0tjZ-CA
Ngoài ra nhận vận chuyển gà từ Mỹ và Canada về Việt Nam giá rẻ và nhanh chóng