LinhKienLapTopCu.netDT 0938035965 TÀI
YAHOO: linhkienlaptopgiare99

ĐỊA CHỈ : HẺM 79 BÙI THỊ XUÂN Q1 ,SỐ NHÀ 11J
RAM 1G DDR2 BUSS 533,667,800 ----------------------200K BH 3 THÁNG
RAM 2G DDR2 BUSS 533,667,800 ----------------------400K BH 3 THÁNG
RAM 2G DDR3 BUSS 1066,1333 ----------------------250K BH 3 THÁNG
RAM 4G DDR3 BUSS 1066,1333 ----------------------450K BH 3 THÁNG