094.66.88.078
tạm dịch 4 mùa Lộc Lộc - Phát Phát - Không Thất Bát

giá để chia tay em nó là 4 triệu tròn

anh chị em có nhu cầu call
0942.987.978 hoặc gọi số trên em vẫn để online