09.79.15.6789


Th
ần tài lớn nói 1 là Một, Nếu Sống Bẩn Tao Chém

Thần Tài lớn Mắt Nhắm San Bằng Tất Cả

097_Không Chơi Bẩn, 91 Năm Sống Bằng Tình Cảm

vv................................................ ...................
Đầu 09, giữa 79, đuôi 89 đọc vần theo 9, tiến đẹp

Chuẩn giá : 65 triệu. Thankss All. Lh : 0939.09.09.09 : 79 TR