Mình cần em VT 11 số tứ 9999. Ae nào có giá hợp lí thì pm mình