09 049 77777
giá 66tr
0902059999
69tr
094 572 6666
28tr
0972145555
18tr
0975000444
15tr
Cả lô: 196tr- giá thanh lý giảm còn
145tr:
Anh em kết alo 0989 798 798
Thanks............