iPhone 4 8GB Black Quốc Tế
Xuất xứ : Hàng Mỹ LL
Tình trạng : Mới 99% , Mọi chức năng hoạt động tốt
Phụ kiện : Đủ đồ ( Nobox)
Bảo hành : 3 tháng

Giá bán : 5.700.000 VNĐ