bác nào có nhu cầu thì
call : 0913 75 57 57
sms: 01295 86 68 68
----------------------------------------------------------------
091 882 1968=1tr( còn 2 tháng trả sau 49k/tháng)
0914 119991=850k( còn 2 tháng trả sau 49k/tháng)
0919 118881=850k( còn 4 tháng trả sau 49k/tháng)
0912 088800=1.2tr(còn 2 tháng trả sau 49k/tháng)
0912 6886 83=850k( còn 4 tháng trả sau 49k/tháng)
0913 8668 85=xong
0916 95 85 95=850k( trả sau còn 4 tháng,49k/thang)
091580 1984=850k( còn 4 tháng trả sau 49k/tháng)
0913 75 57 57 =2tr( call free 10p 94k/tháng/10tháng)
0915 76 99 88 =1tr( còn 4 tháng trả sau 49k/tháng)
0914 21 8889=xong
01295 86 68 68= 2tr( còn 3 tháng trả sau 49k/tháng)

TRả trước giao dick toàn quốc
bộ sưu tập 1986
0912 88 1986= 6.5tr
0916 99 1986=5.5tr
0918 99 1986=5.5tr
0918 939 969=5tr
0975 659 888=8tr===>7tr
09 727 81888=7tr
0912 585 595 =2.2tr===>1.8tr
0942 86 86 76=1.tr==>850k
0942 868 676
0947 68 87 86=750k===>500k
091 796 5858=1.5tr==>1.2tr
0918 386 683= xong
09 1396 1386= xong
0913 8668 83 =xong
091 67 68 333 =1.5tr===>1.2tr
0912 96 36 39= 1.2tr==> 1tr
(0912 963 639)
09 1987 9696= 3tr
0915 96 99 66 = xong
0906 10 01 87 = 1tr
0912 990 090 xong
0 919 696 595 xong
09 4444 2826= 550k===>400k(seri sim tứ quý)
0945 48 1968= 650k===500k
0943 775 755 = 550k===350k
012 9339 9339= 2.8tr
0123 359 6666= 3tr

0123 583 5555=1.5tr
012 5885.5858=xong
0123456 1468 = 650k===>550k( ae nhà 0123456 2468)
01 2992 13579= 650k
0123 96 13579= 550k==450k
012 568 02468=650k
012 586 02468=550k
900k/cặp
0123 58 02468=550k
0123 59 02468=550k
850k/cặp
012 93 246810=650k
012 75 246810=550k
900k/cặp
0124 666 1986 =550k===450k
012 99 55 99 59=550k===450k chỉ có 5 vÀ 9
012 9955 9959
0125 398 8989=>400k
0127 868 8989= 300k