0964.18.6789
[ MỘT PHÁT , SAN BẰNG TẤT CẢ ]
hàng cực hiếm
lh 094.678.3333