Chào AE 5s
Hôm nay mình đăng bán 1E thuộc
Chim 2 mùa hơn, chân trắng mỏ ngà, lông sáng
Chim hót rất rất nhiều giọng, siêng hót, hót cao cầu, khi hót đấu xòe khá khá
Chim này gốc là chim đá nên AE an tâm rất dữ chim.
Tình trạng hiện nay: mỏ chấu hơi dài, do 1 thời gian k dc chăm sóc nên nơi suy
Ra cội vẫn hót vô tư, chỉ k đá dc thôi
Giá ra đi: 1tr3
Giá này là do em nó có tí mỏ chấu thôi, chứ bt mình bán k 1tr6-1tr7 đó.
Thanks AE đã đọc tin
Ae có nhu cầu liên hệ: Dac_mi: 0949812350
Địa chỉ ở phần chữ ký nha!