Ổ cưng 40G ATA Maxtor củ, không lỗi, không bad, đã test, ổ đẹp, còn nguyên tem bảo hành, chưa sữa chữa : 120.000
Ổ cứng 80 ATA WD củ, không lổi, không bad, đã test : 150.000
2 thanh RAM DDRAM 1 - 512M : 50.000/thanh
CPU Dual core E2160 tốc độ 1.8G - cache 1M - BUS 800 : 250.000
Card Wifi gắn trong laptop : 100.000

Main 478 : 200.000 (KÈM CPU)
CALL : 0937.967.943