1. 0984.327.290
 2. 0984.160.085
 3. 0986.843.900
 4. 0986.860.275
 5. 0987.576.594
 6. 0987.6446.90
 7. 0987.195.002
 8. 0988.429.313
 9. 0988.750.434
 10. 0989.322.584
 11. 0989.288.408
 12. 0989.891.842
 13. 0989.301.492
 14. 0975.216.008
 15. 0978.680.484
 16. 0979.247.498
 17. 0979.189.984


Giá lô 70K/sim - Bao ship toàn quốc !
Thanh lý lô sim Viettel 097 -098 nguyên kick full time .

Liên hệ: 0928.939.991
VCB 0481.000.637.351 chủ TK Nguyen Tuan Phi