Tình hình là ông anh có cho môt em iphone 4g 16gi mau den . Mà ko ranh xàj ip nên muôn dang ban cho ar nào cân
Tinh trang may chua bung và chüa sūa lân nao
Nay ko xai ban gia re cho ae
Giá 4t8 con fixx cho ae nhoet tinh nha
Dt 01665100665
Dc 51 duong cây trâm gò vâp toi cong vien làng hoa alo em nha
Ae co di ngang thi phang em cai cho e mau di nha ... Chuc ace 5 s ngay cang khoe manh
Tai em dang ban dt nen ko co chup hinh dc mong ae thong cam ..
May da dan keo boc op lung rat ki nha