Đầu lộc phát, đuôi số tiến,
0968.167.167

Sim nguyen kit.
Gia ra di : 6.5tr
Call or sms. : 0968.22.3838