Bán hdd segate 500 g con bao hanh lê phụng 13\08\2013 và chinh hảng
gái 800k dt:0902988306 a điều
nhìn hdd như mới tại gắn dầu thu camera van chạy bình thường
mua về gắn máy sài bình thường