mới về 0967231989 và 0967691986 nk giá cả cặp 3tr1 call 0966345661