Báo giá luôn giúp em vào 09 38 34 35 38 nhé.
Em muốn làm dạng như gọi đến số đấy mà báo không có thực thì các bác đấu giúp em.
Nhu cầu em không quá theo kiểu ngũ quí, thất quí đâu )
Chỉ dạng như số gánh đảo như 368368, 383838 thôi