Một em viettel vừa mới hốt hôm qua rất ngon

[SIZE=5]
Phát Lộc rất to di chung ông Thần Tài Lớn.Đi chung 1 ông thần tài lớn thì phải có 1 ông thần tài nhỏ nữa chứ !!!!.
-)vMọi người cho em ý kiến,xin cảm ơn-)v