[TD] Đăng lúc: 23:53, ngày 09/03/2013 - Hà Nội
Đã xem: 7 . Mã Tin: 20021951

viet nguyen|Gửi tin nhắn


Nội dung Ẩn tinThan phiềnCú pháp SMS HOTLINE: 0987.192.192
*** UY TÍN - NHANH GỌN - GIAO DỊCH TOÀN QUỐC ***
Sim Viettel mới, nguyên kit, đăng ký thông tin chính chủ cho người mua
*
0976.58.2299 _______ 2,300
0963.88.6768 _______ 2,200
0962.733.668 _______ 2,200
0966.73.2668 _______ 2,200
0962.5959.86 _______ 2,200
0985.883.586 _______ 2,200
0968.57.7939 _______ 2,200
09.6660.7939 _______ 2,200
096.8668.239 _______ 2,200
096.8668.139 _______ 2,200
096.8668.234 _______ 2,200
096.8668.357 _______ 2,200
096.8668.135 _______ 2,200
0982.686.135 _______ 2,200
0988.27.17.27 _______ 2,200
0962.19.18.19 _______ 2,200
0974.00.8338 _______ 2,200
0983.777337 _______ 2,200
0983.68.7117 _______ 2,200
09.8386.7117 _______ 2,200
0983.78.6226 _______ 2,200
0977.16.6226 _______ 2,200
0983.78.6116 _______ 2,200
09.8386.6006 _______ 2,200
0983.66.3223 _______ 2,200
0983.69.3113 _______ 2,200
0983.66.3003 _______ 2,200
0983.79.2662 _______ 2,200
09.8385.1881 _______ 2,200
0988.267.277 _______ 2,200
09.8587.3222 _______ 2,200
0985.88.1000 _______ 2,200
0968.52.8883 _______ 2,200
0968.52.8882 _______ 2,200
0989.888.593 _______ 2,200
0968.525.889 _______ 2,200
0972.919.883 _______ 2,200
0968.525.899 _______ 2,200
09.6999.1588 _______ 2,200
0963.986.966 _______ 2,200
0979.83.6966 _______ 2,200
0962.616.566 _______ 2,200
09767.11166 _______ 2,200
0982.17.9191 _______ 2,200
0988.17.8282 _______ 2,200
0972.99.7373 _______ 2,200
0987.81.5858 _______ 2,200
0982.444848 _______ 2,200
0968.57.7989 _______ 2,200
0962.99.5989 _______ 2,200
096.8668.363 _______ 2,200
0968.56.1080 _______ 2,200
0983.6886.97 _______ 2,200
09.868386.92 _______ 2,200
0976.8998.91 _______ 2,200
0988.5533.91 _______ 2,200
0976.8998.90 _______ 2,200
0988.5511.87 _______ 2,200
0988.0077.69 _______ 2,200
09.8587.2000 _______ 2,200
0914.91.1993 _______ 2,200
0969.76.1985 _______ 2,200
0947.369.688 _______ 2,200
09.12345.308 _______ 2,200
0968.363.268 _______ 2,000
0989.767.286 _______ 2,000
0977.393.286 _______ 2,000
0985.878.186 _______ 2,000
0963.28.9779 _______ 2,000
0987.898.179 _______ 2,000
0985.93.79.93 _______ 2,000
0985.93.69.93 _______ 2,000
0966.60.77.60 _______ 2,000
0968.57.67.57 _______ 2,000
0968.989.363 _______ 2,000
0968.576.676 _______ 2,000
0985.387.587 _______ 2,000
096.24.88882 _______ 2,000
096.24.33336 _______ 2,000
0963.007.222 _______ 2,000
0985.878.000 _______ 2,000
0968.313.000 _______ 2,000
0968.303.000 _______ 2,000
0989.33.6662 _______ 2,000
0973.58.9797 _______ 2,000
0982.48.9797 _______ 2,000
0982.579.494 _______ 2,000
0982.12.9494 _______ 2,000
098.464.9090 _______ 2,000
0975.18.8787 _______ 2,000
09.7564.8787 _______ 2,000
0983.15.8787 _______ 2,000
0982.16.8787 _______ 2,000
098.223.8787 _______ 2,000
0986.73.8585 _______ 2,000
097.368.8080 _______ 2,000
0983.777474 _______ 2,000
09797.86262 _______ 2,000
09.6866.7969 _______ 2,000
0985.8688.97 _______ 2,000
0985.6886.97 _______ 2,000
0985.868.593 _______ 2,000
0985.123.593 _______ 2,000
09.8586.9293 _______ 2,000
0985.8868.92 _______ 2,000
0985.123.691 _______ 2,000
0985.123.591 _______ 2,000
09.8586.9091 _______ 2,000
09.6866.8283 _______ 2,000
09.858687.82 _______ 2,000
0985.83.2002 _______ 2,000
0985.91.2000 _______ 2,000
090.22.4.1996 _______ 2,000
0966.87.1984 _______ 2,000
0962.14.1984 _______ 2,000
0966.87.1982 _______ 2,000
0966.87.1981 _______ 2,000
0966.87.1980 _______ 2,000
0962.91.1980 _______ 2,000
0966.21.1980 _______ 2,000
09.6226.1976 _______ 2,000
0985.89.1975 _______ 2,000
0912.919.586 _______ 2,000
0912.246.179 _______ 2,000
09.123457.61 _______ 2,000
0947.366.986 _______ 1,900
0947.379.886 _______ 1,900
0968.57.7968 _______ 1,800
09.6660.7968 _______ 1,800
0968.5777.68 _______ 1,800
0969.528.568 _______ 1,800
0968.667.568 _______ 1,800
09.6660.8368 _______ 1,800
0962.98.3368 _______ 1,800
0962.82.9986 _______ 1,800
0968.57.7986 _______ 1,800
09.6660.7986 _______ 1,800
0968.9.10.9.86 _______ 1,800
0969.366.286 _______ 1,800
096.228.7779 _______ 1,800
0963.585.779 _______ 1,800
0962.88.1379 _______ 1,800
0968.57.1379 _______ 1,800
0968.56.1279 _______ 1,800
0985.286.939 _______ 1,800
09.686.678.39 _______ 1,800
0975.99.68.39 _______ 1,800
0962.66.1339 _______ 1,800
0968.57.6678 _______ 1,800
0979.87.3678 _______ 1,800
0968.56.2678 _______ 1,800
0963.655.567 _______ 1,800
0968.562.567 _______ 1,800
0962.585.456 _______ 1,800
0987.61.65.69 _______ 1,800
0977.92.94.92 _______ 1,800
0977.80.50.80 _______ 1,800
0968.57.66.57 _______ 1,800
0963.19.29.19 _______ 1,800
0979.09.18.09 _______ 1,800
0985.84.9779 _______ 1,800
0983.24.9779 _______ 1,800
0962.77.5885 _______ 1,800
0963.98.3663 _______ 1,800
0962.06.3663 _______ 1,800
0983.67.2992 _______ 1,800
0985.88.2112 _______ 1,800
096.396.1881 _______ 1,800
0983.67.1881 _______ 1,800
0963.00.1661 _______ 1,800
09.8386.1331 _______ 1,800
09.8386.0770 _______ 1,800
09.8386.0660 _______ 1,800
0983.66.0330 _______ 1,800
0968.525.919 _______ 1,800
0968.525.838 _______ 1,800
0968.525.818 _______ 1,800
0962.868.797 _______ 1,800
0963.929.363 _______ 1,800
0968.526.626 _______ 1,800
0968.667.867 _______ 1,800
0963.889.589 _______ 1,800
0982.591.891 _______ 1,800
0962.8888.60 _______ 1,800
0985.898.444 _______ 1,800
0962.869.222 _______ 1,800
0985.905.222 _______ 1,800
0968.313.111 _______ 1,800
09622.86.000 _______ 1,800
0963.626.000 _______ 1,800
0982.79.1000 _______ 1,800
0962.92.9993 _______ 1,800
09.6226.9991 _______ 1,800
0968.52.8885 _______ 1,800
0969.79.7778 _______ 1,800
09.6660.7771 _______ 1,800
0962.999.171 _______ 1,800
09.858.555.98 _______ 1,800
0968.577.889 _______ 1,800
09.6660.7889 _______ 1,800
0966.22.1889 _______ 1,800
096.8668.116 _______ 1,800
0968.57.7899 _______ 1,800
09.6660.7899 _______ 1,800
0968.667.699 _______ 1,800
0985.88.1299 _______ 1,800
0968.57.7988 _______ 1,800
0962.606.988 _______ 1,800
0968.57.6788 _______ 1,800
09.6660.8388 _______ 1,800
0985.878.366 _______ 1,800
096.8668.233 _______ 1,800
0986.969.133 _______ 1,800
0985.48.2299 _______ 1,800
0985.47.2299 _______ 1,800
0984.27.2299 _______ 1,800
097.66.09494 _______ 1,800
09822.09393 _______ 1,800
0973.44.9393 _______ 1,800
0972.49.9393 _______ 1,800
0974.28.8787 _______ 1,800
0982.01.8787 _______ 1,800
0974.54.8585 _______ 1,800
0979.41.8585 _______ 1,800
097.848.8585 _______ 1,800
0973.468.585 _______ 1,800
0983.41.8585 _______ 1,800
0977.04.8585 _______ 1,800
0972.39.7373 _______ 1,800
09.870.970.70 _______ 1,800
097.62.36262 _______ 1,800
0988.18.5151 _______ 1,800
0972.15.2929 _______ 1,800
09.8389.2727 _______ 1,800
0972.99.2323 _______ 1,800
09.8682.2121 _______ 1,800
0977.83.1717 _______ 1,800
0988.79.1515 _______ 1,800
0988.06.0505 _______ 1,800
0977.157.989 _______ 1,800
0985.885.808 _______ 1,800
0985.868.597 _______ 1,800
096.8668.196 _______ 1,800
09.62.63.64.92 _______ 1,800
0969.9888.91 _______ 1,800
0968.52.8689 _______ 1,800
0968.52.6689 _______ 1,800
09.6226.8389 _______ 1,800
0968.52.8389 _______ 1,800
0985.859.189 _______ 1,800
0989.79.8687 _______ 1,800
0968.66.79.83 _______ 1,800
0968.52.6869 _______ 1,800
0968.31.2000 _______ 1,800
0963.90.1998 _______ 1,800
0963.49.1980 _______ 1,800
09.8787.1965 _______ 1,800
1643.89.98.89 _______ 1,800
09.12.22.32.83 _______ 1,800
0968.52.8968 _______ 1,600
0963.912.968 _______ 1,600
09.6660.7768 _______ 1,600
0969.08.7986 _______ 1,600
0968.5777.86 _______ 1,600
0968.86.57.86 _______ 1,600
0962.899.586 _______ 1,600
0985.939.486 _______ 1,600
0966.2333.86 _______ 1,600
0987.89.0386 _______ 1,600
0963.252.286 _______ 1,600
0979.757.186 _______ 1,600
0985.86.70.86 _______ 1,600
0962.86.60.86 _______ 1,600
0968.528.979 _______ 1,600
0968.525.879 _______ 1,600
09.8383.18.79 _______ 1,600
09.8878.1379 _______ 1,600
098.79.113.79 _______ 1,600
0962.38.1279 _______ 1,600
096.8668.079 _______ 1,600
09.6379.6339 _______ 1,600
09.6868.5339 _______ 1,600
0968.57.1369 _______ 1,600
0983.20.23.26 _______ 1,600
0973.50.53.56 _______ 1,600
0979.61.64.67 _______ 1,600
0985.93.87.93 _______ 1,600
0983.80.96.80 _______ 1,600
0962.909559 _______ 1,600
0962.16.3993 _______ 1,600
0962.262.272 _______ 1,600
0985.868.070 _______ 1,600
0977.167.267 _______ 1,600
0968.667.687 _______ 1,600
0968.576.577 _______ 1,600
0985.838.444 _______ 1,600
0985.818.444 _______ 1,600
0962.367.222 _______ 1,600
0985.81.9000 _______ 1,600
0986.718.000 _______ 1,600
0985.81.6000 _______ 1,600
09.8585.4000 _______ 1,600
0962.633.000 _______ 1,600
0985.82.3000 _______ 1,600
0985.83.1000 _______ 1,600
0968.52.8887 _______ 1,600
0966.23.8882 _______ 1,600
0968.52.7778 _______ 1,600
09.6660.7775 _______ 1,600
09.6660.7773 _______ 1,600
09.6660.7772 _______ 1,600
0989.36.86.63 _______ 1,600
0968.52.9799 _______ 1,600
0963.232.799 _______ 1,600
0962.858.199 _______ 1,600
0968.52.8388 _______ 1,600
096.2992.388 _______ 1,600
09.6660.8088 _______ 1,600
0989.787.966 _______ 1,600
0979.1379.66 _______ 1,600
0989.1279.66 _______ 1,600
09.6660.7966 _______ 1,600
0988.27.6966 _______ 1,600
0989.179.166 _______ 1,600
0985.4777.66 _______ 1,600
0976.57.1166 _______ 1,600
0982.10.9494 _______ 1,600
098.298.8484 _______ 1,600
0982.03.8484 _______ 1,600
0975.42.8282 _______ 1,600
0972.848.181 _______ 1,600
0972.76.8080 _______ 1,600
0989.01.8080 _______ 1,600
0973.357.676 _______ 1,600
0982.07.7676 _______ 1,600
0974.99.7575 _______ 1,600
0989.83.7474 _______ 1,600
0986.00.7474 _______ 1,600
0989.74.7373 _______ 1,600
0984.55.7272 _______ 1,600
0976.1972.72 _______ 1,600
0979.357.272 _______ 1,600
0975.1971.71 _______ 1,600
0989.36.7171 _______ 1,600
09.8384.6767 _______ 1,600
0976.22.6565 _______ 1,600
0983.55.6464 _______ 1,600
098.646.6363 _______ 1,600
0975.246.161 _______ 1,600
0975.696.161 _______ 1,600
0982.21.5151 _______ 1,600
0979.99.4141 _______ 1,600
09868.14141 _______ 1,600
098.799.3131 _______ 1,600
0988.51.2525 _______ 1,600
098.789.1313 _______ 1,600
0979.62.0707 _______ 1,600
0988.32.0404 _______ 1,600
0986.39.0101 _______ 1,600
09.8586.7969 _______ 1,600
0962.234.969 _______ 1,600
0968.52.8696 _______ 1,600
09.6866.7696 _______ 1,600
0968.57.6696 _______ 1,600
096.8668.292 _______ 1,600
096.8668.262 _______ 1,600
096.8668.090 _______ 1,600
0963.81.1080 _______ 1,600
096.8668.296 _______ 1,600
0985.123.395 _______ 1,600
0982.6116.93 _______ 1,600
09.868877.90 _______ 1,600
0985.123.290 _______ 1,600
0968.57.6689 _______ 1,600
09.6866.8182 _______ 1,600
0962.92.6869 _______ 1,600
0968.668.269 _______ 1,600
096.8668.069 _______ 1,600
09.686.683.09 _______ 1,600
0977.34.1998 _______ 1,600
0947.38.1979 _______ 1,600
0988.60.1976 _______ 1,600
0962.847.668 _______ 1,500
0963.877.368 _______ 1,500
09.6660.8168 _______ 1,500
0969.029.686 _______ 1,500
0969.273.686 _______ 1,500
0978.44.8586 _______ 1,500
0984.989.486 _______ 1,500
0973.1992.86 _______ 1,500
09.6660.8286 _______ 1,500
09.6660.8186 _______ 1,500
0962.30.6979 _______ 1,500
0968.667.579 _______ 1,500
0968.576.579 _______ 1,500
096.29.23479 _______ 1,500
0977.92.1379 _______ 1,500
0969.839.567 _______ 1,500
09.666.07.567 _______ 1,500
0968.526.567 _______ 1,500
0969.875.567 _______ 1,500
0968.393.345 _______ 1,500
0968.818.234 _______ 1,500
0969.189.123 _______ 1,500
0973.00.04.08 _______ 1,500
0973.78.77.76 _______ 1,500
0969.95.00.95 _______ 1,500
0986.87.56.87 _______ 1,500
0986.85.96.85 _______ 1,500
0968.80.33.80 _______ 1,500
0962.80.10.80 _______ 1,500
0968.52.77.52 _______ 1,500
0963.24.9669 _______ 1,500
0985.82.5665 _______ 1,500
0972.88.5335 _______ 1,500
09.8587.5115 _______ 1,500
0972.91.3883 _______ 1,500
0985.82.2332 _______ 1,500
0985.87.2112 _______ 1,500
0985.82.2112 _______ 1,500
0987.91.1881 _______ 1,500
09.8787.1001 _______ 1,500
0966.565.909 _______ 1,500
0968.525.909 _______ 1,500
0968.525.878 _______ 1,500
0962.868.757 _______ 1,500
0968.262.393 _______ 1,500
0969.636.292 _______ 1,500
0968.667.967 _______ 1,500
0985.391.791 _______ 1,500
0969.066.067 _______ 1,500
0968.562.563 _______ 1,500
0968.562.566 _______ 1,500
09.6852.6862 _______ 1,500
0984.7777.13 _______ 1,500
0968.316.000 _______ 1,500
0985.91.3000 _______ 1,500
0985.90.1000 _______ 1,500
0983.52.9993 _______ 1,500
0987.16.8887 _______ 1,500
0969.27.8883 _______ 1,500
0968.52.8881 _______ 1,500
0983.52.8881 _______ 1,500
0968.52.6662 _______ 1,500
0968.56.1118 _______ 1,500
0968.56.1116 _______ 1,500
0968.56.1113 _______ 1,500
0968.000.919 _______ 1,500
096.85.777.85 _______ 1,500
0968.667.998 _______ 1,500
09.8889.1662 _______ 1,500
0962.786.799 _______ 1,500
0988.27.3699 _______ 1,500
09.7878.1599 _______ 1,500
0963.82.9399 _______ 1,500
0968.52.9199 _______ 1,500
0968.66.7977 _______ 1,500
0976.8998.77 _______ 1,500
0968.66.7877 _______ 1,500
096.8668.277 _______ 1,500
096.8668.177 _______ 1,500
096.8668.077 _______ 1,500
0968.57.7966 _______ 1,500
0968.57.6566 _______ 1,500
0988.268.155 _______ 1,500
0985.8386.33 _______ 1,500
09.8586.3233 _______ 1,500
0989.269.133 _______ 1,500
0988.269.133 _______ 1,500
096.8668.133 _______ 1,500
097.669.4488 _______ 1,500
09.7667.4466 _______ 1,500
098.221.8484 _______ 1,500
0974.93.8181 _______ 1,500
0973.07.8181 _______ 1,500
0974.21.8181 _______ 1,500
0986.32.7575 _______ 1,500
0983.51.7373 _______ 1,500
09789.57171 _______ 1,500
0982.23.7171 _______ 1,500
0982.01.7171 _______ 1,500
0984.33.6565 _______ 1,500
0979.11.5353 _______ 1,500
0977.69.5151 _______ 1,500
0982.39.4040 _______ 1,500
0986.11.4040 _______ 1,500
09767.33535 _______ 1,500
09.8285.3434 _______ 1,500
0982.13.3232 _______ 1,500
0977.26.2121 _______ 1,500
0972.94.1818 _______ 1,500
0974.33.1717 _______ 1,500
0983.90.1717 _______ 1,500
098.656.1313 _______ 1,500
0989.78.1313 _______ 1,500
0986.72.1212 _______ 1,500
0982.14.0909 _______ 1,500
098.559.0808 _______ 1,500
0982.61.0404 _______ 1,500
0989.71.0404 _______ 1,500
0982.90.0303 _______ 1,500
0986.58.0202 _______ 1,500
0982.29.0202 _______ 1,500
0966.96.0989 _______ 1,500
0985.886.909 _______ 1,500
0968.577.898 _______ 1,500
0968.52.8858 _______ 1,500
0968.52.8838 _______ 1,500
09.6866.7797 _______ 1,500
09.6866.7787 _______ 1,500
0985.399.383 _______ 1,500
0985.668.798 _______ 1,500
0985.886.798 _______ 1,500
0985.885.798 _______ 1,500
09.8585.9092 _______ 1,500
0968.56.2689 _______ 1,500
096.396.1389 _______ 1,500


[/TD]