0966.1111.59 (Đầu Kép, Tứ 1, không dính 4, 7, nk) giá 2tr.
0969.3333.56 (Tứ 3, đôi Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
09159.11102 (Đầu 091 Cổ kính, Nhất Nhất không Nhì) giá 2,5tr.
0976.13.1102 (nk) giá 2tr.
Lh: 0904397577