Số thuê bao : 0965.999.013
0965.965.259
0965.965.584

tình trạng : Tomato nguyên kít
giá 3sim = 600k
call 0988.842.842