cặp sim mobi lặp tiến
012.15.15.15.85
012.16.16.16.86
bác nào sinh năm 1985 hoặc 1986 hốt đị nào
Call: 09.37.37.37.87 để có giá tố nhất nhé