Các bac cho e địa chỉ với a, cảm ơn các bác nhiêug