Chung cư HAPULICO tòa 17t3,17t4
1. Căn số 1: diện tích 131,2m (căn góc) 3pn, hướng BC: ĐN-TN.
2. Căn số 2: diện tích 98,3m, 2pn, hướng BC Tây Nam.
3. Căn số 3: diên tích 85,7m, 2pn, hướng BC: Tây Nam.
4. Căn số 4: diện tích 98,3m, 2pn, hướng BC TN.
5. Căn số 5: diện tích 131,2m. 3pn, hướng TN-TB.
6. Căn số 6: diên tích 128,4m, 3pn, hướng TB-ĐN.
7. Căn số 7: diện tích 128,4m, 3pn, hướng ĐB.
Gốc 23tr chênh 120tr
Liên hệ Mr Thương 0974599988