Cần bán vài con gà peru ae xem và đánh giá giùm. SĐt: 0932 433 586 gặp túTrống 2kg. đang rớt lông và trổ mã


Mái 1,7kg, đang rớt lông, mồng lá