Do nhà mình quá chật nên không thể tiếp tục nuôi mấy đứa em này nữa....Thanh lý cho anh em nào nhiệt tình muốn mua....thêm 4 em gà mái tre lai Mỹ 50% 75% khoảng 3 tháng.....
[IMG] [/IMG]
Địa chỉ : cổng bến gỗ xã an hòa.sdt;0905441455 ,toi do alo minh dat vo coi ga.