Ai có sim vietell 10 số đuôi 986967 ko gửi em nhé.Nhanh nhanh nào.Càng rẻ càng tốt