Cần bán:
Nikon AF 50mm1.8D. Mới mua 2 tuần, còn bảo hành 11.5 tháng. Giá: 2.3 triệu.
Hoặc đổi 50mm1.4D bù tiền.
ACE quan tâm vui lòng liên hệ:
Nhân, 093 4080 004
Gần nhà thờ Fatima, HBC, Thu Đức, HCM