Do dân số tăng quá tải nên cần thanh lý:
1em thái trắng trống mũi bự (7lông): 100k
[IMG]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540.

[/IMG]
1em thái si tỉm trống (chim đẻ): 100k
[IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540.

[/IMG]
1em thái trắng (chim gần 1 lông) chưa thả bao giờ: 50k
[IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540.

[/IMG]
1em thái vàng (chim gần 1 lông) chưa thả bao giờ: 50k
[IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540.

[/IMG]
ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại dưới chữ ký nhé !!!! tks mọi người đã xem tin !!!