con số 1:mình cần bán con gà lai 75 gà nồi đẽn,nạng 1kg6 màu điều chân vàng,gà đang thay lông,ae mua vè cãng gà tre thi ok lám nha con số 2:gà úa chân xanh gà lai 50 lun nha minh đã các 2 cọng đuôi lao đẽ đá nha,gà chân xanh vuông,gà đá an được 3x xuất sác,gà đang thay lông được 40% roi,ae mua về cãng mái thời gian rồi chơi,ae nào cần thì lh mình 0995170218