bán 2 em nguyên kít
0967.339.789
0987.22.1368

cả cặp 4,5 triệu kết call em ạ!